No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wykaz ulic Dzielnicy Kokoszyce wraz z opisem 


{tab=A-O}


ul. Marii Dąbrowskiej:
Przypuszczam że ten który proponował nazwę tej ulicy musiał być miłośnikiem twórczości tej znakomitej pisarki. Znamy ja przede wszystkim z takich powieści jak "Noce i dnie", "Stanisław i /Bogumił". Napisała również kilka książek dla młodzieży. Kilkakrotnie nagradzana za swoją twórczość. Mieszkańcy tej ulicy powinni być dumni z takiej nazwy. A najlepiej gdyby przeczytali przynajmniej jedną z jej książek . ul.Dołki:Ukształtowanie terenu zapewne posłużyło do nadania tej ulicy takiej nazwy. Patrząc na krajobraz tej części dzielnicy dostrzega się takie właśnie "dołki" większe lub mniejsze tworzące wraz ze znajdującymi się tam budynkami mieszkalnymi piękną okolicę naszej dzielnicy.

ul. Gagarina:
Zna go stare i młode pokolenie. Kosmonauta radziecki. Jako pierwszy z ludzi znalazł się w przestrzeni kosmicznej (12 IV 1961 r.) na pokładzie statku kosmicznego "Wostok 1" i dokonał jednokrotnego okrążenia Ziemi. Zmarł tragicznie w roku 1968 w czasie pilotowania samolotu.Z nastaniem "mody" na zmianę nazw ulic o pochodzeniu "z za wschodniej granicy" padł również wniosek na zmianę nazwy ulicy Gagarina. W tym jednak przypadku wyraźnie się temu sprzeciwiłem uzasadniając to tym, że Gagarin nie był politykiem. Był pilotem kosmonautą jak wielu jemu podobnych. Zna go cały świat. Wpisał się jako pierwszy w przestrzeń kosmiczną.Kiedy przechodząc obok mojego domu obcy starszy pan zwrócił mi uwagę dlaczego nie zmieniamy sobie nazwy ulicy tego jak się wyraził "radzieckiego kosmonauty", odpowiedziałem mu grzecznie: "Proszę pana, my jesteśmy dumni z tej nazwy bo o ile pan wie nie był on politykiem ale pilotem kosmonautą, pierwszym zdobywcą kosmosu". Dopiero wtedy odpowiedział mi: "Wie pan rzeczywiście ma pan rację. Wcześniej o tym nie pomyślałem". I tak należy również odpowiadać tym którzy zadają takie pytania.  

ul. Młodzieżowa:
Dlaczego więc Młodzieżowa? Można przyjąć to, że widocznie w tym czasie kiedy nadawano tę nazwę stwierdzono, że mieszka tam dużo młodzieży albo drogą tą do szkoły podążała młodzież. Bo jak można inaczej wytłumaczyć?ul. Kamila Cypriana Norwida: również przypuszczam że ten który proponował taka nazwę tej ulicy był miłośnikiem jego twórczości. Cyprian Kamil Norwid był poetą, dramaturgiem, malarzem. Początkowo niedoceniany. Przebywał od roku 1842 poza krajem w trudnych warunkach życiowych. Poezję jego uznawano za zbyt niezrozumiałą. Żył i tworzył w zupełnym osamotnieniu. Stworzył arcydzieła literackie w dziedzinie dramatu. Polecam jego twórczość "zaawansowanym" czytelnikom.  ul. Olszyny:Nazwa pochodzi zapewne od przyczółka Kokoszyc Olszyny. A Olszyny? Można snuć przypuszczenia że rosły tam olchy i stąd nazwa przyczółka a zarazem nazwa ulicy którą nadali jej ówcześni autorzy.

ul. Oraczy:
Chyba jedna z najdłuższych ulic o najbardziej zagęszczonej zabudowie składająca się z dwóch odcinków. Jeden odcinek od skrzyżowania z ulicą Młodzieżową w kierunku Wypandowa, drugi odcinek od skrzyżowania z ulicą Młodzieżową w kierunku Straży Pożarnej. Zamieszkałą w większej części przez naszych rolników, gospodarzy. Jak rolnik to musi orać ziemię i to na pewno zadecydowało o nadaniu nazwy tej ulicy. Kiedyś podobno nazywała się ulicą Wiejską.

ul. Osadnicza:
Samo słowo "Osadnicza" kieruje nasze myśli ku czemuś co oznacza osadzanie się kogoś, czegoś. I tak to na pewno musiało być. Ci którzy rozważali w tym czasie tę nazwę na pewno dostrzegali to, że zaczynają się tam "osadzać" (budować) przyszli mieszkańcy. Dziś ulica Osadnicza stanowi uszeregowaną aleję z powybudowanymi budynkami. Piękny trakt spacerowy na obrzeżach tutejszego parku.

{tab=P-Z}


ul. Pałacowa:
Nie trudno skojarzyć sobie nazwę tej ulicy z pałacem znajdującym się w naszym parku. Jedną z najbardziej zielonych ulic. Nadająca tej części dzielnicy
swoisty urok. To na tej ulicy rosną ponad stuletnie kanadyjskie dęby o które czynimy starania o ujęcie ich w poczet pomników przyrody 


ul. Parkowa:
Nazwa tej ulicy budzi u mnie największe kontrowersje. Właściwie z parkiem ma nie wiele wspólnego gdyż nie prowadzi tak właściwie do samego parku a już w ogóle nie przebiega wzdłuż obrzeży. Chociaż może właśnie tak myśleli wtedy przy nadawaniu nazwy tej ulicy ich autorzy. Uszanujmy zatem ich decyzję. 


ul. Pszowska:
Tu sprawa jest jasna gdyż droga przebiegająca przez naszą miejscowość prowadzi do Pszowa

ul. Smolna:
Od smoły, smolarzy? Może mieszkali tam mieszkańcy rzemieślnicy którzy wykonywali zawód związany z naprawianiem dachów a do prac wtedy wiadomo używano smoły jako środka konserwującego. No bo jak można myśleć inaczej? Coś musiało być związane ze smołą skoro taką nazwę nadano. Chyba że ten który podejmował taką decyzję nazywał się Smolorz? Może był tam magazyn smoły?

ul.Sportowa:
 
Ma ścisły związek z miejscowym boiskiem sportowym. Ulica ta biegnie w kierunku boiska mając swoje rozgałęzienie w kierunku posesji Pospiech. Kończy się przy posesji Grela i dalej w kierunku ulicy Osadniczej.

ul. Strażacka:
Od mieszkańców usłyszałem oto taką odpoweidź: "bo tam mieszkał jeden z naczelników miejscowej straży pożarnej, on zabiegał o to". Nic w tym złego. Przecież naszej Straży Pożarnej takie udokumentowanie jej obecności w naszym środowisku jak najbardziej się należy.

ul. Ks. Edmunda Szwedy:
Odpowiedzi należy szukać w treści biuletynu nr 2, w którym uzasadniam nazwę tej ulicy. Przypomnę może tylko że był dyrektorem miejscowego gospodarstwa kurii. Wielki przyjaciel tutejszych mieszkańców. Przyjaciel przyrody. Pozostawił po sobie piękny pomnik przyrody w postaci miejscowego parku. 

ul. Matki Teresy z Kalkuty:
Zna ją cały świat. Charakterystykę tej tak popularnej postaci opisałem w biuletynie nr 2. Misjonarka. Powołaniem siostry Teresy było życie
wśród ubogich i dzielenie ich losu. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości którego celem były śluby ubóstwa, czystości, służenie najuboższym. Stała się dla świata źródłem siły dla bezsilnych i głosem tych którzy nie mają głosu. Wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła. Mieszkańcy powinni być dumni z takiej nazwy i patronki o której wie cały świat.


ul. Wesoła:
Tu może być tylko jedna odpowiedź. Mieszkańcy tej ulicy byli na pewno w trakcie jej nadawania weseli, uśmiechnięci, zadowoleni z życia, co skłoniło do nadania tej ulicy takiej nazwy. Zresztą o ile znam mieszkańców tej ulicy obecnie takimi są i będą nawiązywali dalszym swoim wesołym zachowaniem do nazwy swojej ulicy.

ul. Zdrojowa:
Odpowiedzi należy szukać w treści jednego z biuletynów (nr 2) w którym uzasadniam nazwę tej ulicy. Przypomnę może tylko to, że wiadomo, w tych okolicach naszej miejscowości było kiedyś uzdrowisko Kokoszyckie (źródła siarczane).

{/tabs}