No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.


DOŻYNKI 2009 KOKOSZYCE


 Z okazji dożynek Rada Dzielnicy, Koło Gospodyń Wiejskich z Kokoszyc oraz OSP Kokoszyce zapraszają wszystkich mieszkańców w godz. 15.00 ? 22.00 na połączony z zabawą na świeżym powietrzu Festyn Dożynkowy. 


- wystawa robótek ręcznych,
- wystawa drobnego inwentarza,
- występy grupy "Kokoszyckie Wesołki",
- degustacja swojskiego jadła,
- atrakcje dla dzieci,
- zabawy,
- turnieje,
- konkursy,
- śląskie jadło
- zabawa taneczna na świeżym powietrzu.


Wykaz ulic Dzielnicy Kokoszyce wraz z opisem 


{tab=A-O}


ul. Marii Dąbrowskiej:
Przypuszczam że ten który proponował nazwę tej ulicy musiał być miłośnikiem twórczości tej znakomitej pisarki. Znamy ja przede wszystkim z takich powieści jak "Noce i dnie", "Stanisław i /Bogumił". Napisała również kilka książek dla młodzieży. Kilkakrotnie nagradzana za swoją twórczość. Mieszkańcy tej ulicy powinni być dumni z takiej nazwy. A najlepiej gdyby przeczytali przynajmniej jedną z jej książek . ul.Dołki:Ukształtowanie terenu zapewne posłużyło do nadania tej ulicy takiej nazwy. Patrząc na krajobraz tej części dzielnicy dostrzega się takie właśnie "dołki" większe lub mniejsze tworzące wraz ze znajdującymi się tam budynkami mieszkalnymi piękną okolicę naszej dzielnicy.

ul. Gagarina:
Zna go stare i młode pokolenie. Kosmonauta radziecki. Jako pierwszy z ludzi znalazł się w przestrzeni kosmicznej (12 IV 1961 r.) na pokładzie statku kosmicznego "Wostok 1" i dokonał jednokrotnego okrążenia Ziemi. Zmarł tragicznie w roku 1968 w czasie pilotowania samolotu.Z nastaniem "mody" na zmianę nazw ulic o pochodzeniu "z za wschodniej granicy" padł również wniosek na zmianę nazwy ulicy Gagarina. W tym jednak przypadku wyraźnie się temu sprzeciwiłem uzasadniając to tym, że Gagarin nie był politykiem. Był pilotem kosmonautą jak wielu jemu podobnych. Zna go cały świat. Wpisał się jako pierwszy w przestrzeń kosmiczną.Kiedy przechodząc obok mojego domu obcy starszy pan zwrócił mi uwagę dlaczego nie zmieniamy sobie nazwy ulicy tego jak się wyraził "radzieckiego kosmonauty", odpowiedziałem mu grzecznie: "Proszę pana, my jesteśmy dumni z tej nazwy bo o ile pan wie nie był on politykiem ale pilotem kosmonautą, pierwszym zdobywcą kosmosu". Dopiero wtedy odpowiedział mi: "Wie pan rzeczywiście ma pan rację. Wcześniej o tym nie pomyślałem". I tak należy również odpowiadać tym którzy zadają takie pytania.  

ul. Młodzieżowa:
Dlaczego więc Młodzieżowa? Można przyjąć to, że widocznie w tym czasie kiedy nadawano tę nazwę stwierdzono, że mieszka tam dużo młodzieży albo drogą tą do szkoły podążała młodzież. Bo jak można inaczej wytłumaczyć?ul. Kamila Cypriana Norwida: również przypuszczam że ten który proponował taka nazwę tej ulicy był miłośnikiem jego twórczości. Cyprian Kamil Norwid był poetą, dramaturgiem, malarzem. Początkowo niedoceniany. Przebywał od roku 1842 poza krajem w trudnych warunkach życiowych. Poezję jego uznawano za zbyt niezrozumiałą. Żył i tworzył w zupełnym osamotnieniu. Stworzył arcydzieła literackie w dziedzinie dramatu. Polecam jego twórczość "zaawansowanym" czytelnikom.  ul. Olszyny:Nazwa pochodzi zapewne od przyczółka Kokoszyc Olszyny. A Olszyny? Można snuć przypuszczenia że rosły tam olchy i stąd nazwa przyczółka a zarazem nazwa ulicy którą nadali jej ówcześni autorzy.

ul. Oraczy:
Chyba jedna z najdłuższych ulic o najbardziej zagęszczonej zabudowie składająca się z dwóch odcinków. Jeden odcinek od skrzyżowania z ulicą Młodzieżową w kierunku Wypandowa, drugi odcinek od skrzyżowania z ulicą Młodzieżową w kierunku Straży Pożarnej. Zamieszkałą w większej części przez naszych rolników, gospodarzy. Jak rolnik to musi orać ziemię i to na pewno zadecydowało o nadaniu nazwy tej ulicy. Kiedyś podobno nazywała się ulicą Wiejską.

ul. Osadnicza:
Samo słowo "Osadnicza" kieruje nasze myśli ku czemuś co oznacza osadzanie się kogoś, czegoś. I tak to na pewno musiało być. Ci którzy rozważali w tym czasie tę nazwę na pewno dostrzegali to, że zaczynają się tam "osadzać" (budować) przyszli mieszkańcy. Dziś ulica Osadnicza stanowi uszeregowaną aleję z powybudowanymi budynkami. Piękny trakt spacerowy na obrzeżach tutejszego parku.

{tab=P-Z}


ul. Pałacowa:
Nie trudno skojarzyć sobie nazwę tej ulicy z pałacem znajdującym się w naszym parku. Jedną z najbardziej zielonych ulic. Nadająca tej części dzielnicy
swoisty urok. To na tej ulicy rosną ponad stuletnie kanadyjskie dęby o które czynimy starania o ujęcie ich w poczet pomników przyrody 


ul. Parkowa:
Nazwa tej ulicy budzi u mnie największe kontrowersje. Właściwie z parkiem ma nie wiele wspólnego gdyż nie prowadzi tak właściwie do samego parku a już w ogóle nie przebiega wzdłuż obrzeży. Chociaż może właśnie tak myśleli wtedy przy nadawaniu nazwy tej ulicy ich autorzy. Uszanujmy zatem ich decyzję. 


ul. Pszowska:
Tu sprawa jest jasna gdyż droga przebiegająca przez naszą miejscowość prowadzi do Pszowa

ul. Smolna:
Od smoły, smolarzy? Może mieszkali tam mieszkańcy rzemieślnicy którzy wykonywali zawód związany z naprawianiem dachów a do prac wtedy wiadomo używano smoły jako środka konserwującego. No bo jak można myśleć inaczej? Coś musiało być związane ze smołą skoro taką nazwę nadano. Chyba że ten który podejmował taką decyzję nazywał się Smolorz? Może był tam magazyn smoły?

ul.Sportowa:
 
Ma ścisły związek z miejscowym boiskiem sportowym. Ulica ta biegnie w kierunku boiska mając swoje rozgałęzienie w kierunku posesji Pospiech. Kończy się przy posesji Grela i dalej w kierunku ulicy Osadniczej.

ul. Strażacka:
Od mieszkańców usłyszałem oto taką odpoweidź: "bo tam mieszkał jeden z naczelników miejscowej straży pożarnej, on zabiegał o to". Nic w tym złego. Przecież naszej Straży Pożarnej takie udokumentowanie jej obecności w naszym środowisku jak najbardziej się należy.

ul. Ks. Edmunda Szwedy:
Odpowiedzi należy szukać w treści biuletynu nr 2, w którym uzasadniam nazwę tej ulicy. Przypomnę może tylko że był dyrektorem miejscowego gospodarstwa kurii. Wielki przyjaciel tutejszych mieszkańców. Przyjaciel przyrody. Pozostawił po sobie piękny pomnik przyrody w postaci miejscowego parku. 

ul. Matki Teresy z Kalkuty:
Zna ją cały świat. Charakterystykę tej tak popularnej postaci opisałem w biuletynie nr 2. Misjonarka. Powołaniem siostry Teresy było życie
wśród ubogich i dzielenie ich losu. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości którego celem były śluby ubóstwa, czystości, służenie najuboższym. Stała się dla świata źródłem siły dla bezsilnych i głosem tych którzy nie mają głosu. Wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła. Mieszkańcy powinni być dumni z takiej nazwy i patronki o której wie cały świat.


ul. Wesoła:
Tu może być tylko jedna odpowiedź. Mieszkańcy tej ulicy byli na pewno w trakcie jej nadawania weseli, uśmiechnięci, zadowoleni z życia, co skłoniło do nadania tej ulicy takiej nazwy. Zresztą o ile znam mieszkańców tej ulicy obecnie takimi są i będą nawiązywali dalszym swoim wesołym zachowaniem do nazwy swojej ulicy.

ul. Zdrojowa:
Odpowiedzi należy szukać w treści jednego z biuletynów (nr 2) w którym uzasadniam nazwę tej ulicy. Przypomnę może tylko to, że wiadomo, w tych okolicach naszej miejscowości było kiedyś uzdrowisko Kokoszyckie (źródła siarczane).

{/tabs} 

Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty
ul. Raciborska 34, 44-362 Bełsznica,
tel. 0-32 4512015


HENKAS Henryk Pawluś
ul. Mszańska 1 c, 44-304 Wodzisław Śl.,
tel. 0-32 4555607, 0-602337524


Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
ul. Jastrzębska 53, 44-300 Wodzisław Śl.,
tel. 0-32 4551483, .


Wodociągi ?ESOX? Sp. z o.o.
ul. Odległa 138, 44-310 Radlin,
tel. 0-32 4560974,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl.,
tel. 0-32 4552634, 0-32 4531240 


Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Służby Komunalne Miasta
ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 0 32 4553905


NAPRZÓD Spółka z o.o.
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy, tel.0 32 4577083


Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty
ul. Raciborska 34, 44-362 Bełsznica, tel. 0 32 4512015


PPUH "KOMUNALIK" Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 30, 44-338 Jastrzębie Zdrój, tel.0 32 4762628


REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, tel. 0 32 2310858


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska, tel.0 32 2481081
BOK Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej 1, tel. 0 32 4764744


GLOBAL-SERVICES Usługi Ekologiczne Spółka z o.o.
ul. Moszczeńska 27, 44-325 Mszana, tel. 0 32 4720567


Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "TRANSGÓR" S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, tel. 0 32 7555440


Spółka Jawna "EKO" M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, tel.0 32 4223673


ALBA Ekoserwis Spółka z o.o.
ul.Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków, tel. 0 32 3969212


A.S.A. EKO Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. 0 32 3763450


Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów, 0 32 2495680

{tab=strona 1}

STATUT DZIELNICY KOKOSZYCE ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne
 
§1.

1. Wspólnotę Dzielnicy Kokoszyce stanowią jej mieszkańcy.
2. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Podstawą działania Dzielnicy Kokoszyce są:
- przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- Statut Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- niniejszy Statut.
§2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1/    Radzie Dzielnicy - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą gminy - Radę Dzielnicy Kokoszyce,
2/    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Dzielnicy Kokoszyce,
3/    Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

4/ Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Wodzisław Śląski,

5/    Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego.
 

§3.

1.Niniejszy Statut określa w szczególności:
1/    zadania i zakres działania Dzielnicy,
2/    organizację i zadania organów Dzielnicy,
3/   zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie,
4/    zasady gospodarki finansowej Dzielnicy,
5/    zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad Dzielnicą
2.0bszar Dzielnicy Kokoszyce określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu stanowiący jego integralną część.

 ROZDZIAŁ II
Cele, zadania Dzielnicy oraz ich realizacja.


§4.

Celem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa jej mieszkańców w życiu wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

§5.

Do zadań Dzielnicy należy w szczególności:
a) zapewnienie   udziału   wspólnoty   samorządowej    w   rozpatrywaniu    spraw    związanych   z miejscem zamieszkania,
b) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 §6.1. Do realizacji celu określonego w Statucie Dzielnica może wykonywać zadania zlecone przez organy miasta.
2. Dzielnica wykonuje zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej, może także wykonywać zadania przyjęte od Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3.    Zadania, o których  mowa wyżej,  Dzielnica wykonuje po  zapewnieniu w budżecie miasta  środków finansowych na ich realizację.


{tab=strona 2}

ROZDZIAŁ III Władze Dzielnicy

§7.
1.    Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy
2.    Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy.

§8.


1. Do właściwości Rady Dzielnicy należy:

a) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy,
b) wybór i odwoływanie Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i jego Zastępcy,
c) opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo-rzeczowych,
d) występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Dzielnicy,
e) organizowanie   i   przeprowadzanie   konsultacji   z  mieszkańcami  w   przypadkach   przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,
f) współpraca z Komisjami Rady Miejskiej,
g) sprawowanie   nadzoru   społecznego  nad  prowadzoną na jej   terenie   samorządową  działalnością inwestycyjną, współdziałanie z radnym Rady Miejskiej z terenu Dzielnicy,
h)   podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy.

2. Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) lokalizacji miejsc parkowania samochodów,
c) prac konserwacyjno-porządkowych w tym remontów dróg,
d) wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno - oświatową i sportową.
e) otwierania lokalu użytkowych i lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
f) przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
g) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wyłącznie Dzielnicy.

§9.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Dzielnicy należy:
a) inicjowanie przedsięwzięć społecznych na terenie dzielnicy,
b) przewodniczenie obradom zebrania mieszkańców i Rady Dzielnicy,
c) wykonywanie obowiązków wynikających z § 11 ust. 3 i § 22 ust. 3 niniejszego statutu,
d) organizowanie współpracy Rady Dzielnicy z organami miasta,
e) Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Dzielnicy, zadania Przewodniczącego wykonuje
Wiceprzewodniczący.

§10.

1. Rada Dzielnicy liczy 15 członków.
2. Kadencja Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy trwa 4 lata
3. Po upływie kadencji Rady Dzielnicy Zarząd Dzielnicy działa do dnia wyboru nowego Zarządu Dzielnicy.
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 składu Rady Dzielnicy na pierwszym jej posiedzeniu. Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy powołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Dzielnicy głosują przez podniesienie ręki, a w głosowaniu tajnym - na kartkach opatrzonych pieczęciąRady Dzielnicy.
6. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, głosowanie tajne - komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Dzielnicy.
7. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
8. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba bezpośrednio zainteresowana wynikiem głosowania.
9. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy następuje w tym samym trybie co jego wybór, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego, chyba, że nie jest to możliwe z jego winy.{tab=strona 3}

§ 11


1. Posiedzenia Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący Rady Dzielnicy według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
2. Na wniosek Zarządu Dzielnicy lub co najmniej V* ustawowego składu Rady Dzielnicy, Przewodniczący Dzielnicy zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Dzielnicy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku doręczając proponowany porządek obrad posiedzenia jej członkom.
3. O posiedzeniu Rady Dzielnicy zawiadamia się Przewodniczącego Rady Miejskiej na piśmie.

§12.


W posiedzeniach Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy mogą uczestniczyć radni Rady Miejskiej z głosem doradczym bez prawa głosowania chyba, że są członkami tych organów. O posiedzeniach Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy powiadamia się radnych w sposób zwyczajowo przyjęty.

§13.


1. Rada Dzielnicy wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Zarząd Dzielnicy.
2. Zarząd  Dzielnicyliczy 5 osób.
3. Na czele ZarząduDzielnicy stoi Przewoniczący wbrąny spośród członków Zarządu Dzielnicy.
4. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy może uczestniczyć w sesjach i posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej z głosem doradczym bez prawa głosowania.
5. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący wybrany spośród członków Zarządu Dzielnicy.
7. Organy uprawnione do wybierania są kompetentne do dokonywania zmian w składzie Zarządu Dzielnicy.

§14.


1. Do zadań Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:
a) przygotowanie projektów uchwał Rady Dzielnjcy,
b) określanie sposobu wykonywania uchwał oraz przedstawianie Radzie sprawozdań z realizacji uchwał,
c) zbieranie wniosków i innych wystąpień dotyczących Dzielnicy,
d) sporządzenie projektów  wystąpień w  sprawach wykraczających poza możliwości  ich  realizacji w ramach Dzielnicy,
e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Dzielnicy i pomoc w ich realizacji,
f) informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy i Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty,
g) wykonywanie    czynności    związanych    z   gospodarowaniem    środkami    finansowymi    będącymi w dyspozycji Rady Dzielnicy,
h)   występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,
i)    wydawanie opinii w zakresie lokalizacji placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych i zmian dotyczących wymienionej mfrastruktury oraz przedłużania godzin pracy .zakładów gastronomicznych.

2. Z wyknanych zadań, o których mowa  w ust 1 Zarząd Dzielnicy zobowiązany jest składać informacje
Radzie Dzielnicy na jej najbliższym posiedzeniu.

§15.


Uchwały organów Dzielnicy zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§16.


Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada Dzielnicy może nawiązywać współpracę z sąsiednimi Radami Dzielnic, w tym:
a) zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania zadań,
b) podejmować wspólne uchwały.


{tab=strona 4}

§17.

1. Rada Dzielnicy może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, ustalając ich przedmiot działania oraz ich skład osobowy.
2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić osoby spoza Rady Dzielnicy w liczbie nie przekraczającej połowy składu członków zespołu.

§18.

1. Dla kontroli przestrzegania zasad celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem dzielnicy Rada Dzielnicy powołuje Komisję Rewizyjną liczącą od 3 do 5 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Dzielnicy.
3. Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego ze swego grona.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spoza Rady Dzielnicy.

§19.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu Dzielnicy szczególnie w zakresie gospodarki funduszami i majątkiem Dzielnicy,
b) przedstawianie Radzie Dzielnicy sprawozdań ze swej działalności,
c) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego,
d) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Dzielnicy, a w szczególności w zakresie gospodarowania funduszami lub niezgodności z przepisami prawa, niezwłoczne informowanie o tym Radę Dzielnicy i Radę Miejską.

§20.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§21.


1. Do utrzymywania stałej łączności z mieszkańcami Rada Dzielnicy może organizować dyżury swych członków, w których mogą brać udział radni Rady Miejskiej z terenu działania dzielnicy.
2. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§22.


1. Z zebrania, mieszkańców, posiedzeń Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy sporządzane są protokoły, do których dołącza się teksty podjętych uchwał.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
3. Kopie protokołów z zebrań mieszkańców, posiedzeń Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy oraz teksty podjętych uchwał i wniosków przekazuje się niezwłocznie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
4. Uchwała Rady Dzielnicy sprzeczna z prawem jest nieważna.
5. Nadzór nad działalnością Rady Dzielnicy sprawowany jest przez Radę Miejską na podstawie kryterium zgodności z prawem.
6. Organy dzielnicy mogą korzystać z porad prawnych radców prawnych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§23.


Członkowie Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b ustawy.

{tab=strona 5}

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka Finansowa Dzielnicy


§24.

1. Zarząd Dzielnicy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.

2. Gospodarka finansowa obejmuje środki finansowe, na które mogą składać się:
a) wydzielone przez Radę Miejską środki finansowe z budżetu Miasta,
b) dobrowolne wpłaty (darowizny przekazane przez zakłady, organizacje, mieszkańców itp.),
c) środki uzyskane z organizowanych przez Radę Dzielnicy przedsięwzięć,
d) inne nie wymienione w punktach poprzedzających.
 
 §25
.

1. Obsługę finansową Dzielnicy zapewnia Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi oraz finansowymi dzielnicy sprawuje Skarbnik Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3. Projekty uchwał Rady Dzielnicy dotyczące zasad gospodarowania składnikami majątkowymi lub finansowymi wymagają opinii Skarbnika Miasta Wodzisławia Śląskiego.


ROZDZIAŁ V
Tryb wyborów, odwoływania oraz uzupełnienia składów samorządu Dzielnicy


 §26.


1. Wybory do Rady Dzielnicy zarządza Rada Miejska.
2. Dla prawomocności przeprowadzonych wyborów na zebraniu mieszkańców wymagana jest obecność wyborców w liczbie co najmniej dwukrotnie wyższej od liczby osób wybieranych do Rady tej Dzielnicy.
3. Zebranie wyborcze i inauguracyjne posiedzenie Rady Dzielnicy prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub radny przez niego wskazany.

§27.


1.    Wybory przeprowadza komisja w składzie od 3 do 5 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.
2. Do zadań komisji należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują: przewodniczący komisji i członkowie komisji.
3. Członkiem komisji mandatowo - wyborczej nie może być osoba kandydująca do Rady Dzielnicy.

§28.

1. Członków Rady Dzielnicy wybiera się na zebraniu mieszkańców. Tryb głosowania określi zebranie.
2. W skład Rady Dzielnicy może być wybrany każdy, komu przysługuje prawo wyborcze oraz jest zameldowany na terenie Dzielnicy.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
4. Prawo wybierania członków Rady Dzielnicy przysługuje osobom zamieszkałym stale na obszarze działania Rady Dzielnicy i posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu ordynacji wyborczej do rad gmin.
5. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie mającej czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Dzielnicy. Osoby kandydujące do organów Dzielnicy winne wyrazić zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym należy przedłożyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

{tab=strona 6}

§29.


1. Rada Dzielnicy może podjąć uchwałę, większością 2/3 składu Rady Dzielnicy, o samorozwiązaniu się.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska może rozwiązać Radę Dzielnicy, jeżeli nie wypełnione są przepisy §§ 11 ust. 1 i 30 ust. 1 niniejszego Statutu.
3. Zebranie mieszkańców może odwołać poszczególnych członków Rady Dzielnicy z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub innych ważnych powodów.
4. Wniosek w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Dzielnicy uchwala Rada Dzielnicy, bądź w razie braku quorum na dwóch kolejnych jej posiedzeniach, z wnioskiem może wystąpić 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje zebranie mieszkańców Dzielnicy. Tryb głosowania w sprawie odwołania poszczególnych członków określi zebranie.
6. Członek Rady Dzielnicy może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Dzielnicy. Na najbliższym zebraniu mieszkańców przyjmuje ono rezygnację i wybiera nowego członka Rady Dzielnicy.


 ROZDZIAŁ VI
Zasady składania sprawozdań przed mieszkańcami   
 

§30.


1. Zebranie mieszkańców Dzielnicy zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Na zebraniu mieszkańców Przewodniczący Rady Dzielnicy składa sprawozdanie z działalności w okresie między zebraniami.
3. O zebraniu mieszkańców powiadamia się Przewodniczącego Rady Miejskiej na piśmie oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


§31.


1. W sprawach spornych Radzie Dzielnicy przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej.
2. Zmiana Statutu Dzielnicy następuje w tym samym trybie co jego uchwalenie.


{/tabs}