No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Rozpoczęto remont ulicy Sportowej

Przebudowa ulicy Sportowej nastąpi na działce miejskiej nr 263/56 (w rejonie posesji nr 25-36). Koszt realizacji zadania to ok. 92 tys. zł. Poprzez przebudowę nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawa estetyki.

źródło: https://wodzislaw-slaski.pl/sprawdz-rozpoczete-inwestycje-drogowe