No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Skład Rady Dzielnicy Kokoszyce na kadencje 2021– 2025

Imię i nazwisko

Funkcja

AGATA BURDA

Przewodnicząca Rady Dzielnicy - 607 032 054

RAFAŁ BIENIEK

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

ADAM RYMER

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – 721 274 325

TADEUSZ KLIMANEK

Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy

BOŻENA ŚWIĄTEK

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

BŁAŻEJ KOZIELSKI

członek

LUCJAN SZYMIK

członek

ŁUKASZ KRZYSZTAŁA

członek

PIOTR SKABA

członek

KRZYSZTOF GRZYB

członek

URSZULA GRABOWSKA

członek

DOMINIKA BARTELA

członek

BARTŁOMIEJ KRÓTKI

członek

STEFANIA KLIMEK

członek

HUBERT MORAWIEC

członek