Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim informuje,

że od 22 czerwca rozpoczną się roboty drogowe na ulicy Smolnej.

Prace będą związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu.

żródło: https://wodzislaw-slaski.pl/utrudnienia-w-ruchu-na-ulicy-smolnej