• 02 Mar 2020
  Śmieci BIO Pszowska R-I All Day

 • 02 Mar 2020
  Śmieci popiół Kokoszyce R-IV All Day

 • 05 Mar 2020
  Śmieci BIO Kokoszyce R-IV All Day

 • 06 Mar 2020
  Śmieci BIO Młodzieżowa R-V All Day

Uwaga zmiany w urzędzie

2013-03-07

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu - Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kubsza 2, /tel.32 455 28 94,

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta – sala 206 w budynku 4 b, obowiązują dotychczasowe numery telefonów,

Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia -sala 206 w budynku 4 b, obowiązują dotychczasowe numery telefonów,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - ul. Wałowa 18, przy Wydziale Edukacji

32 4539313 – naczelnik Tadeusz Dragon,

32 4539305 - Referat Ochrony Środowiska,

32 4539302 – Referat Gospodarki Komunalnej,

Biuro Zamówień Publicznych, pokój 303 w budynku 4 a, obowiązują dotychczasowe numery telefonów;

Biuro Zarządzania Kryzysowego - Wydział Straży Miejskiej przy ul. Rzecznej 24,

Biuro ds. p. poż. - Wydział Straży Miejskiej przy ul. Rzecznej 24

Zgodnie z harmonogramem remontu zmiany obowiązywać będą do lipca br