No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
źródło:https://wodzislaw-slaski.pl/prezydent-zaprasza-na-spotkania-w-dzielnicach

Prezydent zaprasza na spotkania w dzielnicach

Inwestycje drogowe w dzielnicy, rozbudowa kanalizacji, poprawa jakości powietrza i programy dotacyjne, projekty, na które miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej, rozwój terenów zielonych, system gospodarowania odpadami komunalnymi… O tych i o wielu innych kwestiach związanych z życiem miasta będzie można porozmawiać podczas zaplanowanych na drugą połowę listopada i początek grudnia spotkań prezydenta miasta i mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Terminarz spotkań

Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17:00.

  • 16 listopada - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4
  • 17 listopada - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2
  • 18 listopada - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15
  • 22 listopada - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
  • 23 listopada - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10
  • 25 listopada - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  • 29 listopada - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1
  • 30 listopada - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9
  • 2 grudnia - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16
Więcej informacji na stronie:https://wodzislaw-slaski.pl/prezydent-zaprasza-na-spotkania-w-dzielnicach

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 

Zapraszamy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji dotyczącym wsparcia dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy zamieszkują na terenach miejscowości, w których funkcjonowały PPGR-y, dodatkowo w których pracowali członkowie ich rodzin (spokrewnieni w linii prostej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR.

Więcej informacji na stronie https://wodzislaw-slaski.pl/wsparcie-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim