• 14 Lip 2020
  Wywóz śmieci ul. Młodzieżowa R-V All Day

 • 16 Lip 2020
  Śmieci segreg. (R) ul.Pszowska All Day

 • 16 Lip 2020
  Śmieci BIO Kokoszyce R-IV All Day

 • 17 Lip 2020
  Śmieci segreg. (R) R-IV Kokoszyce All Day

Podczas grudniowej sesji radni Rady Miejskiej uchwalili metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawkę tej opłaty oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczenia. Ustalony został także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składać będą właściciele nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców.

Wiadomo już, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim będzie ustalana zgodnie z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. - Uznano, że wybór metody w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest najbardziej racjonalnym z punktu widzenia możliwości weryfikowania danych. Spośród metod dopuszczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku metoda ta uznawana jest także najbardziej akceptowaną społecznie – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tadeusz Dragon. Stawki podstawowych opłat za gospodarowanie odpadami są dwie. W przypadku selektywnego gospodarowania odpadami zostanie naliczona opłata w wysokości 10,30 zł od osoby. Jeśli śmieci nie będą segregowane, zapłacimy 14 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani będą do uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec, do 15 lipca za kwiecień, maj, czerwiec, do 15 października za lipiec, sierpień, wrzesień oraz do 15 grudnia za październik, listopad i grudzień. W 2013 roku pierwszą opłatę za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień właściciele nieruchomości powinni zatem uiścić do 15 października.

W przyszłym roku właściciele nieruchomości po raz pierwszy złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji określono na 15 maja 2013. Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta.

Najczęściej zadawane pytania >>>> http://wodzislaw-slaski.pl/aktualnosc,16760,pl.htm

Żródło http://www.wodzislaw-slaski.pl/

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały Nr XXV/236/l2 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów dzielnic serdecznie zapraszam mieszkańców dzielnicy Kokoszyce zebranie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godzinie 1700w świetlicy Ochotniczej  Straży Pożarnej przy ul. Oraczy 6 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Tematem zebrania będzie:

1.Informacja Rady Dzielnicy z działalności w okresie kadencji.

2.Przeprowadzenie wyborów do Rady Dzielnicy.

3.Informacja Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na temat  bieżącej działalności oraz projektu budżetu miasta na 2013 rok.

4.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim