• 27 Sty 2020
  Wywóz śmieci ul. Pszowska R I All Day

 • 28 Sty 2020
  Wywóz śmieci ul. Młodzieżowa R-V All Day

 • 03 Lut 2020
  Śmieci popiół Kokoszyce R-IV All Day

 • 03 Lut 2020
  Śmieci BIO Pszowska R-I All Day

Harmonogram dyżurów pełnionych w świetlicy OSP KOKOSZYCE przez członków 
Rady Dzielnicy w każdy 3-ci wtorek miesiąca w czasie
sprzedaży worków segregacyjnych od godziny 9:00 do 12:00


STYCZEŃ
18.01.2011
Chłapek Eugeniusz
LUTY
15.02.2011
Szymik Stefan
MARZEC
15.03.2011
Podeszwa Stefan
KWIECIEŃ
19.04.2011
Plutowski Franciszek
MAJ
17.05.2011
Anderski Rudolf
CZERWIEC
21.06.2011
Chłapek Eugeniusz
LIPIEC
19.07.2011
Zbieszczyk Alojzy
SIERPIEŃ
16.08.2011
Widenka Zofia
WRZESIEŃ
20.09.2011
Pluta Andrzej
PAŹDZIERNIK
18.10.2011
Anderski Rudolf
LISTOPAD
15.11.2011
Podeszwa Sebastian
GRUDZIEŃ
20.12.2011
Kiermaszek Alojzy

Zgodnie z uchwałą NR XLV/440/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w celu aktualizacji rejestru - elektronicznej bazy danych, właściciel psa z wszczepionym mikroprocesorem jest zobowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój 300) wszelkich zmian dotyczących swojego pupila, w szczególności gdy pies zaginie, bądź nastąpi jego śmierć lub zmiana właściciela.

W przypadku zmiany właściciela psa obowiązek jego przerejestrowania spoczywa na nowym właścicielu. Wyrejestrowanie psa w przypadku jego śmierci nastąpi po przedłożeniu zaświadczenia o utylizacji zwłok. Zaświadczenie można uzyskać oddając odpłatnie zwłoki psa do utylizacji w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 lub do przychodni weterynaryjnych, które zawarły umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego, albo bezpośrednio oddać do zakładu utylizacyjnego.

Za oddanie zwłok zwierzęcia do Służb Komunalnych Miasta oraz otrzymanie zaświadczenia o ich utylizacji, mieszkaniec miasta Wodzisławia Śląskiego zapłaci, zgodnie ze swoim wyborem:
-w formie ryczałtowej – 50,00 zł. za psa i 30,00 zł. za kota
lub
według wagi zwierzęcia - 5,60 zł/kg.

OBOWIĄZEK MONITOROWANIA I USUWANIA POKRYWY ŚNIEŻNEJ I LODOWEJ Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 W związku z prognozami obfitych opadów śniegu w najbliższych dniach, przypominamy, że właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych obowiązuje zarządzenie wojewody śląskiego z grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

 Zarządzenie to zobowiązuje zarówno do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej, zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, jak i do usuwania z nich śniegu i lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji.

 Także główny inspektor nadzoru budowlanego w komunikacie z listopada br. skierowanym do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 Zarządzenie wojewody śląskiego i komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego przypominają, że prace te muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Designed with by jakubskowronski.com