• 02 Mar 2020
  Śmieci BIO Pszowska R-I All Day

 • 02 Mar 2020
  Śmieci popiół Kokoszyce R-IV All Day

 • 05 Mar 2020
  Śmieci BIO Kokoszyce R-IV All Day

 • 06 Mar 2020
  Śmieci BIO Młodzieżowa R-V All Day

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały Nr XXV/236/l2 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów dzielnic serdecznie zapraszam mieszkańców dzielnicy Kokoszyce zebranie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godzinie 1700w świetlicy Ochotniczej  Straży Pożarnej przy ul. Oraczy 6 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Tematem zebrania będzie:

1.Informacja Rady Dzielnicy z działalności w okresie kadencji.

2.Przeprowadzenie wyborów do Rady Dzielnicy.

3.Informacja Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na temat  bieżącej działalności oraz projektu budżetu miasta na 2013 rok.

4.Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim