• 16 Paź 2018
  Śmieci segregowane (R) R-V Młodzieżowa All Day

 • 16 Paź 2018
  Wywóz śmieci ul. Młodzieżowa R-V All Day

 • 16 Paź 2018
  Śmieci zielone Młodzieżowa R-V All Day

 • 22 Paź 2018
  Wywóz śmieci R-IV Kokoszyce All Day

Zgodnie z uchwałą NR XLV/440/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w celu aktualizacji rejestru - elektronicznej bazy danych, właściciel psa z wszczepionym mikroprocesorem jest zobowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój 300) wszelkich zmian dotyczących swojego pupila, w szczególności gdy pies zaginie, bądź nastąpi jego śmierć lub zmiana właściciela.

W przypadku zmiany właściciela psa obowiązek jego przerejestrowania spoczywa na nowym właścicielu. Wyrejestrowanie psa w przypadku jego śmierci nastąpi po przedłożeniu zaświadczenia o utylizacji zwłok. Zaświadczenie można uzyskać oddając odpłatnie zwłoki psa do utylizacji w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 lub do przychodni weterynaryjnych, które zawarły umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego, albo bezpośrednio oddać do zakładu utylizacyjnego.

Za oddanie zwłok zwierzęcia do Służb Komunalnych Miasta oraz otrzymanie zaświadczenia o ich utylizacji, mieszkaniec miasta Wodzisławia Śląskiego zapłaci, zgodnie ze swoim wyborem:
-w formie ryczałtowej – 50,00 zł. za psa i 30,00 zł. za kota
lub
według wagi zwierzęcia - 5,60 zł/kg.

OBOWIĄZEK MONITOROWANIA I USUWANIA POKRYWY ŚNIEŻNEJ I LODOWEJ Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 W związku z prognozami obfitych opadów śniegu w najbliższych dniach, przypominamy, że właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych obowiązuje zarządzenie wojewody śląskiego z grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

 Zarządzenie to zobowiązuje zarówno do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej, zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, jak i do usuwania z nich śniegu i lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji.

 Także główny inspektor nadzoru budowlanego w komunikacie z listopada br. skierowanym do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 Zarządzenie wojewody śląskiego i komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego przypominają, że prace te muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Joomla Social Extensions