• 02 Mar 2020
  Śmieci BIO Pszowska R-I All Day

 • 02 Mar 2020
  Śmieci popiół Kokoszyce R-IV All Day

 • 05 Mar 2020
  Śmieci BIO Kokoszyce R-IV All Day

 • 06 Mar 2020
  Śmieci BIO Młodzieżowa R-V All Day

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 11 grudnia 2012 roku w świetlicy OSP Kokoszyce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Dzielnicy Kokoszyce, w którym uczestniczyło 67 mieszkańców. Zebranie prowadził Jan Grabowiecki Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
Więcej informacji w seksji sprawozdania.

 

Akcja zima -telefony

Wyznacza się następujące ośrodki dyspozycyjne na terenieMiasta Wodzisławia Śląskiego:

1. Służby Komunalne Miasta (nr tel. 32/ 455 51 93)
dla koordynacji działan w zakresie:
a/ przejezdności dróg lokalnych miejskich,
b/ posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na
drogach lokalnych miejskich.

Czytaj więcej: Akcja zima - telefony

Podczas grudniowej sesji radni Rady Miejskiej uchwalili metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawkę tej opłaty oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczenia. Ustalony został także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składać będą właściciele nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców.

Wiadomo już, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim będzie ustalana zgodnie z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. - Uznano, że wybór metody w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest najbardziej racjonalnym z punktu widzenia możliwości weryfikowania danych. Spośród metod dopuszczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku metoda ta uznawana jest także najbardziej akceptowaną społecznie – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tadeusz Dragon. Stawki podstawowych opłat za gospodarowanie odpadami są dwie. W przypadku selektywnego gospodarowania odpadami zostanie naliczona opłata w wysokości 10,30 zł od osoby. Jeśli śmieci nie będą segregowane, zapłacimy 14 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani będą do uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec, do 15 lipca za kwiecień, maj, czerwiec, do 15 października za lipiec, sierpień, wrzesień oraz do 15 grudnia za październik, listopad i grudzień. W 2013 roku pierwszą opłatę za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień właściciele nieruchomości powinni zatem uiścić do 15 października.

W przyszłym roku właściciele nieruchomości po raz pierwszy złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji określono na 15 maja 2013. Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta.

Najczęściej zadawane pytania >>>> http://wodzislaw-slaski.pl/aktualnosc,16760,pl.htm

Żródło http://www.wodzislaw-slaski.pl/

Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim