• 25 Sty 2019
  Śmieci segreg. (R) R-IV Kokoszyce All Day

 • 28 Sty 2019
  Wywóz śmieci R-IV Kokoszyce All Day

 • 04 Lut 2019
  Wywóz śmieci ul. Pszowska R I All Day

 • 05 Lut 2019
  Wywóz śmieci ul. Młodzieżowa R-V All Day

Rusza przetarg na przebudowę ulicy Matki Teresy z Kalkuty

Ulica Matki Teresy z Kalkuty wymagała remontu. A w zasadzie jej przebudowy domagali się mieszkańcy, którzy swoje zdanie przekazali w ankiecie, jaką na początku roku wystosował do wodzisławian Urząd Miasta.

Mieszkańcy w ankietach zgłosili 55 dróg, z czego 7 nie było drogami miejskimi. Po przeanalizowaniu złożonych w Urzędzie Miasta ankiet pracownicy Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji dokonali objazdu oraz oceny stanu technicznego oraz natężenia ruchu na analizowanych drogach miejskich. Ich obserwacje pokryły się z opiniami mieszkańców i faktycznie, wśród ulic proszących się o przebudowę znalazła się ulica Matki Teresy z Kalkuty.

Właśnie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty w Wodzisławiu Śląskim”. Pierwsze kroki w tym celu poczyniono pod koniec października, kiedy to do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim został dostarczony wniosek o zgodę na przebudowę ulicy Matki Teresy z Kalkuty, wystosowany przez Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji wodzisławskiego magistratu.

Co będzie wchodzić w skład przebudowy? – Wykonawca, który zostanie wyłoniony w trakcie przetargu, będzie miał za zadanie rozebranie zjazdów z kostki betonowej, usunięcie humusu, krawężników i przepustów betonowych itp. wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej o dł. ok. 350 m, wykonanie podłoża piaskowego pod kanały, wykonanie obsypki piaskowej i zasypanie wykopów gruntem z wykopu, wykonanie podbudowy – stabilizacja podłoża o gr. 35 cm, podbudowa z betonu asfaltowego grubości 7 cm i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o grubości 10 cm, wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 500,00 m2 oraz wykonanie krawężników na ławie betonowej i ułożenie koryt betonowych – informuje Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowy wodzisławskiego magistratu.

Oczywiście firma, która zajmie się przebudową tej ulicy będzie musiała wykonać także szereg mniejszych robót takich jak regulacja studzienek, wywóz i utylizacja gruzu, projekt czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja powykonawcza itp.

Wstępny czas zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2015 roku.

Oferty można zgłaszać do 12 stycznia 2015 roku, do godziny 10:30 w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Bogumińskiej 4b.

 

Szanowni Mieszkańcy
Dzielnicy Kokoszyce

 

  Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych zdecydowali się oddać swój głos na moją kandydaturę.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż po raz drugi obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że praca, którą wspólnie wykonujemy jest doceniana przez społeczeństwo lokalne i mieszkańców naszej dzielnicy. Mam również  świadomość odpowiedzialności jaka na mnie spoczywa i postaram się nie zawieść Państwa zaufania.
 
Ufam, iż tak jak było to do tej pory, nadal dzięki Państwa pomocy będę mógł skutecznie realizować założone cele i pomagać we  wszystkich sprawach, które nurtują mieszkańców naszej dzielnicy i miasta Wodzisławia Śląskiego.

 Jednocześnie zapewniam, że moje obowiązki w Radzie Miasta będę zawsze starał się wykonywać sumiennie mając na względzie dobro mieszkańców, pamiętając jednocześnie o służebnej roli z jaką wiąże się sprawowanie mandatu radnego.

 

z wyrazami szacunku

Eugeniusz Chłapek

 

 

 

 

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom Kokoszyc i Zawady, którzy licznie poparli zgłoszony przez naszą dzielnicę projekt zadania pt. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Kokoszyce przy ZSP nr 6 ul. Młodzieżowa 47” do budżetu obywatelskiego. Słowa podziękowania kieruję również do mieszkańców pozostałych dzielnic Wodzisławia Śląskiego, którzy także pracowali na nasz sukces. Dzięki tak licznemu poparciu zajęliśmy bardzo wysokie 3 miejsce w głosowaniu na projekty do realizacji w 2015 r. w ramach ww. budżetu. Jest to dowód, że nasi mieszkańcy potrafią zmobilizować się w sytuacji, kiedy jest to z pożytkiem dla dobra wspólnego całej dzielnicy.

 Eugeniusz Chłapek

Przewodniczący Rady Dzielnicy Kokoszyce

 

 

 KOKOSZYCE – JESIENIĄ JESZCZE PIĘKNIEJSZE

 W miesiącu październiku br. na terenie Kokoszyc przeprowadzono szereg prac związanych z nasadzaniem krzewów i drzew ozdobnych, w które zaangażowali się członkowie rady dzielnicy. Miasto Wodzisław Śląski przekazało na ten cel łącznie ok. 300 sztuk sadzonek drzew i krzewów. I tak, w rejonie miniparku przy ośrodku zdrowia posadzono 2 ozdobne choinki, 2 rododendrony oraz 150 krzewów. Kolejne drzewka i krzewy posadzono przy szkole podstawowej (wzdłuż ogrodzenia od strony LETY) oraz w rejonie placu zabaw (były wśród nich wiązy, brzozy płaczące oraz krzewy tuja szmaragd).

 W rejonie kapliczki przy ul. Pszowskiej posadzono 35 krzewów, zaś ostatnim etapem prac było ulokowanie 10 klonów kulistych na ul. Pałacowej od strony bramy wjazdowej do domu rekolekcyjnego i parku. Dodatkowo, wysepka z wykonanym napisem „KOKOSZYCE” przy wjeździe na parking przykościelny została ozdobiona 5 gazonami, w których posadzono krzewy płożące.

 Nad całością prac czuwali Przewodniczący Rady Dzielnicy – Eugeniusz Chłapek oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – Sebastian Podeszwa. Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w powyższą inicjatywę!

 


Informacje z regionu


 

tuwodzislaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Joomla Extensions