• 19 Lis 2018
  Śmieci segreg. (R) ul.Pszowska All Day

 • 19 Lis 2018
  Wywóz śmieci R-IV Kokoszyce All Day

 • 20 Lis 2018
  Śmieci segregowane (R) R-V Młodzieżowa All Day

 • 26 Lis 2018
  Wywóz śmieci ul. Pszowska R I All Day

Ferie dla dzieci i młodzieży w świetlicy OSP Kokoszyce

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00. - 20.00.

 

Data

Godz.

Temat zajęć

03.02.2015 r. (wtorek)

16.00. - 20.00.

Zajęcia plastyczno-techniczne pt. „Zima”

04.02.2015 r. (środa)

16.00. - 20.00.

Warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych

06.02.2015 r. (piątek)

16.00. - 20.00.

Rzeźba z masy solnej

09.02.2015 r. (poniedziałek)

16.00. - 19.00.

Bal przebierańców dla dzieci młodszych

10.02.2015 r. (wtorek)

16.00. - 20.00.

Zajęcia plastyczno-techniczne pt. „Coś z niczego”

11.02.2015 r. (środa)

16.00. - 20.00.

Zajęcia plastyczno-techniczne pt. „Coś z niczego”

12.02.2015 r. (czwartek)

16.00. - 20.00.

Otwarty turniej tenisa stołowego oraz otwarty turniej szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kokoszyce

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015  z posesji objętych indywidualnym planem wywozuZOBACZ HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015 obsługiwanej przez Firmę PST Transgór S.A.ZOBACZ HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015.ZOBACZ HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015.ZOBACZ HARMONOGRAM

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek w 2015 r.ZOBACZ HARMONOGRAM

Informujemy, że ze względu na zbyt długi okres pomiędzy terminami odbioru na przełomie miesiąca grudnia 2014 i stycznia 2015, w związku z opracowanym harmonogramem na 2015 rok, wprowadza się dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z następujących posesji według dat:

- ulica Pszowska od numeru 111 d do numeru 169 a oraz od numeru 112 do 174 a – 29.12. 2014 r (nie dotyczy posesji objętych indywidualnym planem wywozu)

- ulica Pszowska od numeru 171 nieparzyste oraz od 184 parzyste do granicy miasta – 30. 12.2014r ( nie dotyczy posesji objętych indywidualnym planem wywozu)

Rusza przetarg na przebudowę ulicy Matki Teresy z Kalkuty

Ulica Matki Teresy z Kalkuty wymagała remontu. A w zasadzie jej przebudowy domagali się mieszkańcy, którzy swoje zdanie przekazali w ankiecie, jaką na początku roku wystosował do wodzisławian Urząd Miasta.

Mieszkańcy w ankietach zgłosili 55 dróg, z czego 7 nie było drogami miejskimi. Po przeanalizowaniu złożonych w Urzędzie Miasta ankiet pracownicy Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji dokonali objazdu oraz oceny stanu technicznego oraz natężenia ruchu na analizowanych drogach miejskich. Ich obserwacje pokryły się z opiniami mieszkańców i faktycznie, wśród ulic proszących się o przebudowę znalazła się ulica Matki Teresy z Kalkuty.

Właśnie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty w Wodzisławiu Śląskim”. Pierwsze kroki w tym celu poczyniono pod koniec października, kiedy to do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim został dostarczony wniosek o zgodę na przebudowę ulicy Matki Teresy z Kalkuty, wystosowany przez Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji wodzisławskiego magistratu.

Co będzie wchodzić w skład przebudowy? – Wykonawca, który zostanie wyłoniony w trakcie przetargu, będzie miał za zadanie rozebranie zjazdów z kostki betonowej, usunięcie humusu, krawężników i przepustów betonowych itp. wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej o dł. ok. 350 m, wykonanie podłoża piaskowego pod kanały, wykonanie obsypki piaskowej i zasypanie wykopów gruntem z wykopu, wykonanie podbudowy – stabilizacja podłoża o gr. 35 cm, podbudowa z betonu asfaltowego grubości 7 cm i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o grubości 10 cm, wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 500,00 m2 oraz wykonanie krawężników na ławie betonowej i ułożenie koryt betonowych – informuje Anna Szweda-Piguła, rzecznik prasowy wodzisławskiego magistratu.

Oczywiście firma, która zajmie się przebudową tej ulicy będzie musiała wykonać także szereg mniejszych robót takich jak regulacja studzienek, wywóz i utylizacja gruzu, projekt czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacja powykonawcza itp.

Wstępny czas zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2015 roku.

Oferty można zgłaszać do 12 stycznia 2015 roku, do godziny 10:30 w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Bogumińskiej 4b.

Joomla Extensions