No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
 
 
Rada Dzielnicy informuje, że 21.03.2022r. w godzinach  od 18:oo-19:oo w świetlicy OSP pełniony będzie dyżur, w czasie którego można składać swoje uwagi i propozycje.